Prodaja

Na področju prodaje za komercialne namene vam lahko zagotovimo naslednje:

 • razvijamo lastne stavbe, ki jih prodajamo ali oddajamo v najem
- pridobivamo informacije o novih trgovskih stavbah za prodajo ali najem
- znotraj zgoraj navedenega zagotavljamo:
 • pripravo podatkov strukture trga o: lokacijah, posameznih industrijskih segmentih, kupni moči
 • visoko transparentnost trga zaradi prisotnosti v 4 državah
 • pripravo koncepta lokacije
 • priporočilo ustrezne strategije širitve z upoštevanjem trenutnih trendov
 • usluge posredovanja z namenom poiskati ustrezen trgovski prostor glede na vaš specifični profil
 • ciljno pridobivanje novih prostorov
 • pogodbena pogajanja v zvezi z novimi in portfeljnimi pogodbami
 • analize lokacij
 • optimizacije prostora
 • pripravo in obdelavo pogodb
 • vidike v zvezi z gradbenim pravom

 

dejavnost